Studiecoachen-SRP-hjaelp-uden-overlay

Akademisk opgaveskrivning

Få hjælp og støtte til at udfolde dit potentiale, så du får lavet en så god opgave som muligt.

Akademisk opgaveskrivning

Få hjælp og støtte til at udfolde dit potentiale, så du får lavet en så god opgave som muligt.

Studiecoachen-SRP-hjaelp-uden-overlay

Har du svært ved at komme i gang med din opgave?

Og har du brug for faglig sparring, så du hele tiden er sikker på, at du bevæger dig og er på rette vej? Eller har du måske brug for hjælp til at strukturere din tekst, så din opgave bliver formidlet på en overbevisende måde?

Alle vores vejledere er lektorer med solid undervisningserfaring, og derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem hele opgaveprocessen fra start til slut. Vi hjælper med alle akademiske opgaver – lige fra SRP over bacheloropgaven til specialeskrivning.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Hør om vores hjælp til akademisk opgaveskrivning

Da jeg i løbet af min kandidatuddannelse havde behov for sparring i forbindelse med en skriftlig eksamensopgave, valgte jeg at kontakte Studiecoachen. Sarah har en stærk faglig baggrund og er utrolig dygtig til at formidle sin viden igennem diskussioner om basale hverdagsproblematikker og samtidig bevare overblikket så det kan løftes op på et højt akademisk niveau.

Udover at have en stærk faglig baggrund er Sarah også meget nem at snakke med og det har betydet meget for mig, at vi har haft gode lange diskussioner. Hun sikrer sig altid at det hun formidler er til at forstå og arbejde videre med.  Hun tager sig altid god tid til at sætte sig ind i, både tungt teoretisk stof, men også mine personlige behov. Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring, i et tit travlt og stressende studieliv. Sarah er meget positiv og jeg har hele tiden følt mig meget tryg i vores samarbejde. Hun kan varmt anbefales!

KRISTIAN, KANDIDATSTUDERENDE PÅ SOCIALVIDENSKAB, RUC

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den studiehjælp, du har brug for

Akademisk opgave-
skrivning

Vi tilbyder blandt andet hjælp til at:

 • skabe et overblik over din opgave, herunder de opgavekriterier, som er udstukket fra studiets side, og som skal opfyldes for at bestå opgaven på fyldestgørende vis.
 • vurdere, hvad der skal til for at besvare din problemformulering. Herunder at rette den til, hvis den skal korrigeres og/eller præciseres.
 • lave en tidsplan for opgaveskrivningen, så processen bliver overskuelig.
 • gennemgå de forskellige afsnit i opgaven trin for trin: Hvilke genrekrav stilles til en indledning, en problemformulering, et metodeafsnit, et teoriafsnit, et analyseafsnit, et diskussionsafsnit, en konklusion etc.
 • sikre, at din tekst er sammenhængende, præcis og sproglig korrekt.
 • sikre, at du henviser korrekt til kilder og har alle de nødvendige oplysninger med på din litteraturliste.
 • overkomme forhindringer i skriveprocessen så som skriveblokade og/eller manglende motivation og overblik.

I løbet af vejledningsprocessen får du løbende både mundtlig og skriftlig feedback. Vi hverken skriver din opgave eller giver dig alle svarene – men vi hjælper og støtter dig igennem hele processen.

Den mundtlige del af vejledningen kan enten foregå via Skype eller i telefonen og/eller ved personlige møder, alt efter hvad du foretrækker.

Få hjælp til din opgave i dag

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den studiehjælp, du har brug for

Akademisk opgaveskrivning

Vi tilbyder blandt andet hjælp til at:

 • skabe et overblik over din opgave, herunder de opgavekriterier, som er udstukket fra studiets side, og som skal opfyldes for at bestå opgaven på fyldestgørende vis.
 • vurdere, hvad der skal til for at besvare din problemformulering. Herunder at rette den til, hvis den skal korrigeres og/eller præciseres.
 • lave en tidsplan for opgaveskrivningen, så processen bliver overskuelig.
 • gennemgå de forskellige afsnit i opgaven trin for trin: Hvilke genrekrav stilles til en indledning, en problemformulering, et metodeafsnit, et teoriafsnit, et analyseafsnit, et diskussionsafsnit, en konklusion etc.
 • sikre, at din tekst er sammenhængende, præcis og sproglig korrekt.
 • sikre, at du henviser korrekt til kilder og har alle de nødvendige oplysninger med på din litteraturliste.
 • overkomme forhindringer i skriveprocessen så som skriveblokade og/eller manglende motivation og overblik.

I løbet af vejledningsprocessen får du løbende både mundtlig og skriftlig feedback. Vi hverken skriver din opgave eller giver dig alle svarene – men vi hjælper og støtter dig igennem hele processen.

Den mundtlige del af vejledningen kan enten foregå via Skype eller i telefonen og/eller ved personlige møder, alt efter hvad du foretrækker.

Få hjælp til din opgave i dag
Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale
Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring i et tit travlt og stressende studieliv

Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring i et tit travlt og stressende studieliv

Invester i en studiecoach i dag

Tag et kig på vores forskellige timepakker her …
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til akademisk opgaveskrivning