Eksamensforberedelse – Bliv klædt på til den mundtlige og skriftlige eksamen

Alle vores undervisere er uddannede og har en solid eksaminations- og censorerfaring. Derfor har vi unikke forudsætninger for at lære dig at mestre eksamenssituationen, hvad enten det er i folkeskolen, i gymnasiet eller på de videregående uddannelser.

Forberedelse til eksamen – Bliv klædt på til den mundtlige og skriftlige eksamen

Alle vores undervisere er uddannede og har en solid eksaminations- og censorerfaring. Derfor har vi unikke forudsætninger for at lære dig at mestre eksamenssituationen, hvad enten det er i folkeskolen, i gymnasiet eller på de videregående uddannelser.

Eksamensforberedelse – Bliv klar til din mundtlige og skriftlige eksamen

God forberedelse er det halve arbejde. Ikke mindst når det kommer til eksamener. Jo bedre du forbereder dig, jo mere sikker føler du dig, og jo bedre går det som regel til eksamen.

Hos Studiecoachen hjælper vi dig med din eksamensforberedelse ved både at have fokus på faglighed og eksamensteknik, så du er godt klædt på til din eksamen, uanset om det er en mundtlig eller en skriftlig eksamen.

UDDANNEDE UNDERVISERE MED EKSAMINATIONS- OG CENSORERFARING

Alle vores undervisere er uddannede og har solid eksaminations- og censorerfaring. Det betyder, at de kan sørge for, at du fokuserer på det væsentligste og udnytter din forberedelsestid bedst muligt. Vores undervisere er klar til at lære dig at mestre dit pensum såvel som selve eksamenssituationen, hvad enten du er folkeskoleelev, gymnasieelev eller studerende på en videregående uddannelse.

Få hjælp til eksamensforberedelse i dag

Sød og forstående underviser

Jeg kan helt klart anbefale Studiecoachen. Jeg fik hjælp til faget mikroøkonomi af en meget sød og dygtig matematikvejleder. Han hjalp mig i sommerferien, før mit kursus startede, og hele vejen frem til eksamen. I gymnasiet havde jeg svært ved at forstå matematikken, og da jeg havde holdt et sabbatår efter gymnasiet, var jeg bekymret for, om jeg kunne følge med på studiet. Min vejleder fra Studiecoachen underviste mig hver 14. dag og gav mig troen på, at jeg nok skulle klare det. Og det gjorde jeg! Jeg er meget taknemmelig for den hjælp, jeg har fået, og jeg vil helt sikkert bruge dem igen.

CAROLINE – ANMELDELSE FRA TRUSTPILOT

priser 8 timer Studicoachen

Hør mere om vores hjælp til eksamensforberedelse

Hør mere om vores hjælp til eksamensforberedelse

Få støtte til forberedelse af mundtlig eksamen

For at give dig en god mundtlig eksamensoplevelse, sørger vores undervisere for, at din eksamensforberedelse både træner din faglighed og din eksamensteknik. De to ting spiller nemlig sammen, for at du kan levere det bedste resultat.

FÅ STYR PÅ PENSUM

Du må først og fremmest have styr på pensum, så du er fagligt klædt på til din eksamen. Det hjælper vores undervisere dig med. De kan give dig ekstra undervisning i de dele af pensum, som du ikke føler dig fagligt tryg ved.

LÆR EKSAMENSTEKNIK

Derudover er det også vigtigt, at du bliver trænet i selve det at gå til eksamen. For at præstere dit bedste er det vigtigt, at du kender rammerne og kravene til lige netop den eksamen, du skal op til. Hvad bliver der især lagt vægt på til eksamen? Hvilke faglige krav skal minimum opfyldes, og hvad skal der til for at løfte niveauet? Hvordan udformer du bedst et oplæg, som får dækket alt det nødvendige? Hvordan foregår en faglig diskussion ud fra pensum? Alle disse spørgsmål hjælper vores uddannede undervisere dig med at svare på, når du får eksamenstræning hos os.

FÅ STYR PÅ DIT MUNDTLIGE OPLÆG

Til de fleste mundtlige eksamener er der et krav om, at du skal starte med at præsentere et mundtligt oplæg, der tager udgangspunkt i det emne eller den opgave, du skal til eksamen i. Her kan vi hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er relevant at tage med i dit mundtlige oplæg, og vi kan hjælpe dig med at lære at strukturere dit oplæg, så du får præsenteret dit stof på en korrekt og logisk måde, så du viser, at du har overblik og forståelse for dit faglige emne.

Vi hjælper dig også med at træne diskussionsdelen, så du kan besvare diskussionsspørgsmål og kan føre faglige belæg for dine konklusioner,

PRØVEEKSAMEN

Hos Studiecoachen har vi gode erfaringer med at afholde en til flere prøveeksamener, før din rigtige eksamen. Her kan du sammen med vores underviser træne din eksamenspræsentation i et trygt læringsrum. Det, at vi ikke bedømmer dig og giver dig karakterer, gør, at du ikke skal være bange for at lave fejl og stille “dumme” spørgsmål over for Studiecoachens undervisere. Vi går ikke op i at vurdere dig. Vi har udelukkende fokus på din læring og på at få dig til at præstere dit bedste til eksamen.

En prøveeksamen er også med til at gøre dig bevidst om, hvilke dele af dit oplæg og dit pensum du har svært ved at sætte ord på og forklare for andre, og hvad du har godt styr på. Det du har svært ved, hjælper vi dig med, indtil du føler dig fagligt tryg og kan forklare det for eksaminator og censor.

Efter prøveeksamenen giver din underviser dig feedback på din præsentation og taler med dig om, hvad der var godt, og hvad der skal til for at gøre det endnu bedre. Herefter kan I afholde endnu en prøveeksamen, hvis du ønsker.

Når du har prøvet at “gå til eksamen” sammen med vores underviser en til flere gange, bliver du automatisk mere tryg ved eksamenssituationen, da den ikke længere er ny og skræmmende. Og på den måde bliver du i stand til at finde ro og fokusere din energi på at levere din bedste præstation til eksamen.

Ved at få hjælp til dine faglige udfordringer, og ved at træne din eksamen igennem en til flere gange, kan du altså gå til din rigtige eksamen med langt mere fokus og ro i maven.

Forberedelse af SRP- og SOP-forsvar

Vi har erfarne gymnasielærere inden for hele den gymnasiale fagrække, som står klar til at hjælpe dig med at forberede dit mundtlige opgaveforsvar. De har netop stor erfaring med at vejlede og censurere SRP- og SOP-opgaver, og de kan derfor trygt guide dig igennem alle dele af eksamensforberedelsen til SRP, SOP og andre store mundtlige forsvar i gymnasiet.

Vores gymnasielærere hjælper dig blandt andet med at:
→ Læse din opgave igennem og sætte dig i gang med dit oplæg.
→ Sikre, at dit oplæg er fyldestgørende, og at alle relevante dele er med.
→ Forberede dig på diskussionsspørgsmål.
→ Inspirere dig til at perspektivere opgaven.
→ Træne den mundtlige eksamen, så du er rustet til den rigtige eksamenssituation.
Søger du også hjælp til at strukturere skriveprocessen eller har du brug for faglig sparring til din SRP- eller SOP-opgave, så læs mere her: Hjælp til SRP, SOP, SSO opgave.

Få hjælp til eksamensforberedelse i dag

Hør mere om vores hjælp til SRP-opgaven og det mundtlige forsvar

Hør mere om vores hjælp til SRP-opgaven og det mundtlige forsvar

Sarah er enestående dygtig til at vejlede den studerende i at skabe den bedste udgave af sig selv i en opgave

Sarah er enestående dygtig til at vejlede den studerende i at skabe den bedste udgave af sig selv i en opgave

Få støtte til forberedelse af skriftlig eksamen

Til den skriftlige eksamen er det også vigtigt at have styr på både det faglige og det eksamenstekniske.

FÅ STYR PÅ PENSUM

Ofte ved du ikke præcis hvilke dele af pensum, der indgår i den skriftlige eksamen, og du er derfor nødt til at sætte dig grundigt ind i hele pensum. Vores undervisere kan hjælpe dig med at lægge en realistisk læseplan og strukturere dit pensum, så du kan skabe dig et overblik over fagets vigtigste teorier, begreber og metoder. De kan også give dig ekstra undervisning i enten hele pensum eller i specifikke dele af pensum, så du kan få udfyldt de faglige huller, du har i din viden. Eller så du får trænet dine kompetencer i at formidle din faglige viden. På den måde bliver du klædt bedst muligt på til din eksamen.

LÆR EKSAMENSTEKNIK OG FÅ ØVELSE GENNEM EN PRØVEEKSAMEN

Den faglige forberedelse er selvfølgelig det primære fokus til skriftlig eksamen, men du kan også drage stor fordel af at træne selve eksamensformen med din underviser hos Studiecoachen.

Underviseren kan hjælpe dig med mentalt at forberede dig på, hvilke spørgsmål du kan blive stillet til eksamen, hvilke problemstillinger du skal forholde dig til, og hvordan du skal bruge pensum til at besvare dem. Det kan I for eksempel gøre ved at gennemgå gamle eksamensopgaver sammen. Du kan prøve at besvare nogle af dem indenfor den tid, der er afsat til eksamen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan du bedst prioriterer tiden, og efterfølgende kan du få konkret feedback på din besvarelse og råd til, hvordan den kan forbedres. På den måde hjælper vi dig med at træne til din skriftlige eksamen, og du kan føle dig mere rolig på eksamensdagen, da du allerede har prøvet at løse lignende eksamensspørgsmål inden for den givne tidsramme.

Vores underviser hjælper dig med eksamensforberedelse blandt andet ved at:
→ Strukturere din gennemgang af pensum og sikre, at du når omkring alle dele.
→ Undervise dig i de faglige teorier, begreber og metoder, du har sværest ved.
→ Sikre, at du forstår genren eller de genrer, som du skal skrive i.
→ Træne den skriftlige eksamensform, så du er bedre rustet til eksamenssituationen.

SKRÆDDERSYET EKSAMENSTRÆNING

Underviserne tilrettelægger et personligt forløb til dig, hvor du får mulighed for at træne lige den eksamensgenre, du skal op i. Undervejs i forløbet får du dybdegående feedback på dine tekster, så du løbende udvikler dine evner hen imod at kunne mestre eksamensopgaven på tilfredsstillende vis.

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den støtte til eksamensforberedelse, du har brug for.

Vores uddannede undervisere hjælper dig med at få styr på dit pensum samtidig med, at vi træner dig i at fremstille stoffet på en struktureret og fyldestgørende måde, så du bliver klædt bedst muligt på til den faglige vurderingssamtale eller den skriftlige prøve.

Invester i en studiecoach i dag og få hjælp og støtte til eksamensforberedelse.

Tag et kig på vores forskellige timepakker her.

Få hjælp til eksamensangst

For mange er eksamener eller opgaveforsvar forbundet med nervøsitet og et vist præstationspres. Det er kun naturligt. For nogle fylder det dog så meget, at det går ud over eksamensforberedelsen og præstationen til eksamen. Er du en af dem, som bliver helt overvældet af nervøsitet, sover dårligt, får hovedpine, ondt i maven eller andet, når du tænker på din eksamen, så står Studiecoachens psykoterapeuter og coaches klar til at hjælpe dig til at få en god eksamensoplevelse.

Gennem samtaler og øvelser hjælper vi dig med at få styr på de tanker, der skaber usikkerhed og angst hos dig. Når du bliver bevidst om dine ængstelige tanker og bliver bedre til at mærke dig selv og din krops reaktioner, kan du finde ro og styrke til at præstere bedst muligt i en presset situation.

Læs mere om vores hjælp til behandling af eksamensangst.

Invester i en studiecoach i dag

Tag et kig på vores forskellige timepakker her …
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til eksamensforberedelse i dag