Lider du af eksamensangst? Lad os hjælpe dig

Vi kan hjælpe dig med at dæmpe din eksamensangst både i eksamenslæsningsperioden og til selve eksamen. Vores psykoterapeuter og coaches har megen erfaring i at hjælpe elever og studerende med at håndtere den eksamensangst, der i bedste fald kan være ubehagelig, og i værste fald kan spænde ben for den præstation, du håber på.

Vi skræddersyr vores hjælp til dig

Mennesker er forskellige, og derfor kommer eksamensangst til udtryk på forskellige måder. Vores forløb tager udgangspunkt i dig og dine behov, og derfor indledes alle forløb med at afdække, hvordan du oplever eksamensangsten, og hvad du især gerne vil opnå ved at have samtaler med os.

Nødvendig nervøsitet

Når vi skal til eksamen, oplever vi for fuld udblæsning, at vores krop og psyke hænger sammen. Det er helt almindeligt, at følelser og tanker påvirker vores kropslige funktioner, især i en presset situation, som en eksamen jo ofte er. Vores bekymring og nervøsitet kan påvirke kroppen, så vi får hjertebanken, hurtigere vejrtrækning og rystende hænder. Det er en helt normal reaktion, og faktisk er en vis nervøsitet nødvendig for at optimere vores præstation til eksamen.

Når nervøsiteten tager overhånd

Nervøsiteten kan dog tage overhånd, så vi føler os overvældet af negative tanker og frygter at miste kontrollen over os selv i situationen. I de tilfælde er kroppens reaktioner ikke længere gavnlige for vores præstation, og vi er blevet ramt af eksamensangst i større eller mindre grad. Det kan være svært at sidde med alene. Hos Studiecoachen har vi stor erfaring med at behandle eksamensangst, og vi har uddannede psykoterapeuter og coaches, som står klar til at træne dig i mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Katastrofetanker

Vores elever oplever eksamensangst forskelligt, men nogle udsagn går igen. Vi møder mange elever og studerende, som er kommet ind i en negativ spiral af overtænkning i forbindelse med deres eksamen. Måske kan du genkende en eller flere af disse såkaldte katastrofetanker, som dukker op, når eksamensangst overtager styringen:

  • Jeg kan ikke koncentrere mig godt nok om at læse til eksamen, så det går helt sikkert galt.
  • Jeg tror, der er en risiko for, at klappen går ned.
  • Jeg kan ikke huske noget som helst af det, jeg har lært.
  • Min stærke og tydelige nervøsitet i eksamenssituationen skygger for min faglige præstation.
  • Hvis ikke jeg klarer mig godt, kommer jeg aldrig ind på min drømmeuddannelse eller får mit drømmejob.
  • Det er pinligt, at jeg bliver så nervøs.
  • Jeg aner ikke, hvordan jeg vil reagere og præstere i eksamenssituationen, og det er virkelig stressende at have det sådan.
  • Jeg skammer mig over ikke at have større selvkontrol.

Katastrofetanker medfører negative følelser og ubehag i kroppen

Nogle af de typiske følelser, vi ser i forbindelse med eksamensangst, er håbløshed, vrede, nedtrykthed, stress, irritabilitet, apati, frustration og panik, og disse følelser kommer ofte til udtryk i kroppen, som hjertebanken, øget svedproduktion, hovedpine, mavepine, træthed, svimmelhed, hurtig og overfladisk vejrtrækning, mundtørhed, kvalme, trykken for brystet og rystende hænder.

Ubehag medfører ofte uhensigtsmæssige handlestrategier

Når følelser, tanker og krop er aktiveret på denne måde, opleves det virkelig ubehageligt, hvilket motiverer os til forskellige uhensigtsmæssige handlestrategier, der kan nedsætte ubehaget. Det kan for eksempel være at over- eller underforberede sig, lave overspringshandlinger, spise for meget eller for lidt, undgå social kontakt eller lystbetonede aktiviteter eller helt at melde sig syg til eksamen for at slippe for de negative oplevelser.

Eksamensangst er ikke noget at skamme sig over

Der er ingen skam i at indrømme, at man er blevet ramt af eksamensangst. Tværtimod kræver det mod at erkende, at man har brug for hjælp. Hos Studiecoachen hjælper vi dig med at tackle alle de afledte følelsesmæssige og kropslige symptomer, og vi hjælper dig med at behandle selve eksamensangsten, så du kan fokusere på den faglige præstation og gå trygt til eksamen.

Få hjælp til din eksamensangst

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst udspringer egentlig af en vigtig overlevelsesmekanisme, som mennesker og dyr biologisk set er udstyret med. Når vi oplever at være truet, aktiverer hjernens alarmberedskab vores krop og psyke, så vi er klar til at kunne agere hurtigt og effektivt for at højne vores overlevelseschancer. Farlige dyr, højder og fjendtlige nabostammer var, for vores forfædre, reelle farer, som det var vigtigt at kunne afværge med lynhurtige reaktioner. De fleste situationer i vores liv i dag, hvor vi skal præstere, er imidlertid ikke længere et spørgsmål om liv eller død. Det ved vores gamle urhjerne bare ikke, da den ikke har udviklet sig rent evolutionært i årtusinder. I vores moderne liv bliver mekanismerne derfor ofte upræcise eller overdrevne – hjernen iværksætter simpelthen en respons, som om vores liv var truet.

Det er ren hjernekemi

Neurologisk set er det den sympatiske del af vores autonome nervesystem, der aktiveres, når vi udsættes for et ydre pres, som en eksamen. Det sympatiske nervesystem kan også kaldes kamp-eller-flugt-systemet, fordi det sætter krop og psyke i stand til at præstere hurtigere og mere kraftfuldt. I modsætning hertil er det parasympatiske nervesystem, som tager styringen, når vi slapper af og har ro i kroppen.

Hvordan øger kroppen vores præstationsevne?

Når det sympatiske nervesystem udløser stresshormoner, bliver sukker og fedt (kroppens brændstoffer) frigivet til brug for den kommende muskelaktivitet (når vi skal kæmpe eller flygte). Puls, blodtryk og vejrtrækning sættes i vejret, og blodet omdirigeres fra de indre organer og huden til hjernen og musklerne. Blodets størkningsevne øges i tilfælde af, at vi får sår. Den psykiske effekt er, at opmærksomheden, indlæringsevnen og koncentrationen øges, og hukommelsen virker bedre.

Det lyder jo umiddelbart godt; Øget opmærksomhed, koncentration og bedre hukommelse er jo virkelig dét, der kan forbedre vores præstation til en eksamen. Og det er også godt, hvis det sympatiske nervesystem bliver aktiveret. Vi skal gerne være lidt nervøse til eksamen, da det hjælper os til at præstere bedre. Problemet er, hvis nervøsiteten kammer over i decideret angst, som fuldstændig overvælder os og får os til at fryse eller flygte.

Hvordan undgår vi, at nervøsiteten kammer over og bliver til angst?

I ufarlige situationer, som eksamen jo reelt er, har vi behov for at kunne nedtone aktiviteten i det sympatiske nervesystem, så kroppens automatiske reaktioner ikke tager overhånd. Det sørger det parasympatiske nervesystem for, som netop har med ro og hvile at gøre. Når man fokuserer på at håndtere sin eksamensangst, skal man derfor finde på måder at igangsætte det parasympatiske nervesystem, så aktiviteten i det sympatiske nervesystem kommer ned på et hensigtsmæssigt niveau, hvor det forbedrer din præstation i stedet for at spænde ben for dig.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Lad vores dygtige psykoterapeuter og coaches hjælpe dig

Hos Studiecoachen får du tilknyttet en uddannet psykoterapeut eller coach, som lærer dig bevidst at aktivere dit parasympatiske nervesystem. Vi skræddersyr vores forløb til dig og præsenterer dig for forskellige redskaber og øvelser, så du dels bliver klogere på præcis, hvordan din eksamensangst kommer til udtryk og dels giver dig erfaring med hvilke teknikker, der hjælper dig med at inddæmme angsten. Da det tager tid at lære sig selv at kende og at lære nye strategier, er det bedst at gå i gang i god tid før eksamen. Men henvender du dig med akut eksamensangst, kan vi også give dig nogle enkle redskaber, som du kan bruge til at imødegå angsten ved en nært forestående eksamen eller præstation.

I det omfang angsten skyldes en faglig usikkerhed, underviser vi dig sideløbende i de områder, som du føler dig usikker på. På den måde styrkes du både psykisk og fagligt af vores undervisere, så du bliver i stand til at mestre eksamenssituationen. Læs mere om vores hjælp til eksamensforberedelse.

Hvis du har brug for hjælp til eksamensforberedelse eller behandling af eksamensangst, så kontakt os. Så finder vi sammen en løsning, som passer til dit behov.

Invester i en studiecoach i dag og få hjælp til at håndtere din eksamensangst, så du kan gå trygt til eksamen.
Tag et kig på vores forskellige timepakker her.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig op til eksamen. Vi finder sammen en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til din eksamensangst