Få hjælp til din SRP, SOP og SSO af vores erfarne gymnasielærere

Det er er svært at komme i gang med at skrive store, akademiske opgaver som SRP, SOP eller SSO, alt afhængig af om du går på STX, HTX, HHX eller HF. Hvor starter du? Hvordan strukturerer du bedst din tid? Det er spørgsmål, som hurtigt melder sig. Vi tilbyder et skræddersyet forløb med en højtuddannet og erfaren underviser, som har siddet på den anden side af bordet som gymnasielærer. Med deres store kendskab til opgaven kan de hjælpe dig med alt fra strukturering af din tid, forberedelse til mundtlig eksamen og faglig sparring, så du besvarer din problemformulering fyldetsgørende.

Få hjælp til din SRP, SOP og SSO af vores erfarne gymnasielærere

Det er er svært at komme i gang med at skrive store, akademiske opgaver som SRP, SOP eller SSO, alt afhængig af om du går på STX, HTX, HHX eller HF. Hvor starter du? Hvordan strukturerer du bedst din tid? Det er spørgsmål, som hurtigt melder sig. Vi tilbyder et skræddersyet forløb med en højtuddannet og erfaren underviser, som har siddet på den anden side af bordet som gymnasielærer. Med deres store kendskab til opgaven kan de hjælpe dig med alt fra strukturering af din tid, forberedelse til mundtlig eksamen og faglig sparring, så du besvarer din problemformulering fyldetsgørende.

Få individuel og målrettet hjælp

Med individuel undervisning af vores kompetente undervisere kan du få målrettet hjælp din SRP, SOP eller SSO. Din læring er i fokus, og vi skaber et trygt rum, hvor du kan spørge lige så mange gange, du har brug for. Vores undervisere skræddersyr et forløb til dig, dit tempo og dine behov. De hjælper dig med at planlægge skriveprocessen og det faglige stof, så du ikke går i stå undervejs og når at blive færdig til tiden. Opgaven vil altid være dit eget værk, men vores undervisere giver dig løbende feedback på din tekst og sikrer, at din opgave altid lever op til de gældende krav.

Om vores undervisere

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen, uanset om du skal have hjælp til SRP-, SOP- eller SSO-opgaven. Vi vejleder desuden også i DHO- og SRO-opgaver. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi hjælper dig med:

 • Udarbejdelse af problemformulering
 • Tidsplan for opgaveskrivning
 • Gennemgang af indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion
 • Korrekt, sammenhængende og præcist sprog
 • Formalia som kildehenvisninger og litteraturliste
 • Hjælp til forhindringer som skriveblokade eller manglende motivation
 • Fyldestgørende oplæg
 • Træning i mundtlig eksamen
 • Strukturering af oplæg
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov

Få individuel og målrettet hjælp

Med individuel undervisning af vores kompetente undervisere kan du få målrettet hjælp din SRP, SOP eller SSO. Din læring er i fokus, og vi skaber et trygt rum, hvor du kan spørge lige så mange gange, du har brug for. Vores undervisere skræddersyr et forløb til dig, dit tempo og dine behov. De hjælper dig med at planlægge skriveprocessen og det faglige stof, så du ikke går i stå undervejs og når at blive færdig til tiden. Opgaven vil altid være dit eget værk, men vores undervisere giver dig løbende feedback på din tekst og sikrer, at din opgave altid lever op til de gældende krav.

Om vores undervisere

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen, uanset om du skal have hjælp til SRP-, SOP- eller SSO-opgaven. Vi vejleder desuden også i DHO- og SRO-opgaver. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi hjælper dig med:

 • Udarbejdelse af problemformulering.
 • Tidsplan for opgaveskrivning.
 • Gennemgang af indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion.
 • Korrekt, sammenhængende og præcist sprog.
 • Formalia som kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Hjælp til forhindringer som skriveblokade eller manglende motivation.
 • Fyldestgørende oplæg.
 • Træning i mundtlig eksamen.
 • Strukturering af oplæg.
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov

Hør om vores SRP-hjælp

Hør om vores SRP-hjælp

Jeg fik hjælp til min SRP, som jeg skrev i fagene samfundsfag og dansk. Det fungerede optimalt for mig at kombinere vejledning fra mine egne lærere med vejledning og gode råd fra en ekstern kvalificeret vejleder til de generelle og konkrete spørgsmål, jeg havde. Dette var vejledning ift. opbygning, struktur, indhold samt korrekturlæsning. Derfor kan jeg varmt anbefale denne SRP-hjælp, da jeg fik lige præcis den hjælp og vejledning, jeg ønskede.

FRIDA, SRP-ELEV

Alle vores undervisere er erfarne lektorer med solid censorerfaring

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi tilbyder hjælp til

→ Studieretningsprojektet (SRP) på STX

→ Studieområdeprojektet (SOP) på HTX og HHX

→ Større skriftlig opgave (SSO) på HF

→ Dansk-historieopgaven (DHO)

→ Studieretningsopgaven (SRO)

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Hør om vores SRP-hjælp

Hør om vores SRP-hjælp

Alle vores vejledere er erfarne lektorer med solid censorerfaring

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi tilbyder hjælp til

→ Studieretningsprojektet (SRP) på STX

→ Studieområdeprojektet (SOP) på HTX og HHX

→ Større skriftlig opgave (SSO) på HF

→ Dansk-historieopgaven (DHO)

→ Studieretningsopgaven (SRO)

Kontakt os for en uforpligtende samtale

FAQ OM SRP, SRO, DHO, SOP OG SSO

FAQ OM SRP, SRO, DHO, SOP OG SSO

Hvad er SRP?

Studieretningsprojektet, STX

SRP, også kendt som studieretningsprojektet, er den store, afsluttende opgave i gymnasiet, som skrives i 3.g. Opgaven skrives sædvanligvis i 2 fag – heraf minimum i ét studieretningsfag, men enkeltfaglige opgaver kan også tillades. Eleven vælger selv fag og emne samt kommer med et færdigt udkast til en problemformulering. Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Ydermere skal opgaven forsvares mundtligt. Karaktermæssigt tæller den dobbelt.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker til at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden. SRP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin. En disciplin, som er en forudsætning for at kunne klare sig godt på en videregående uddannelse.

DHO og SRO som optakt til SRP
Den akademiske disciplin trænes løbende gennem gymnasiet blandt andet gennem arbejdet med dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g, og gennem studieretningsopgaven (SRO) i 2.g.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SRP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Hvad er SOP?

Studieområdeprojektet, HHX & HTX

SOP, også kaldet studieområdeprojektet, er den store, afsluttende opgave, som skrives sidste år på HHX og HTX. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende kan tilegne sig og formidle viden inden for sit studieområde.

Opgaven skal være 15-20 sider lang og skal forsvares mundtligt. Opgaven skrives inden for 2-fag, hvoraf et er på A-niveau og et andet er knyttet til studieområdet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SOP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin samt at arbejde inden for sit studieområde.

Som træning til SOP, udarbejder eleven to opgaver i forbindelse med projektarbejde. Den ene er i dansk og idehistorie, og den anden er studieretningscaseopgaven hvor der også trænes behandling af empiri.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SOP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Hvad er SSO?

Større Skriftlige Opgave, HF

SSO, også kaldet den større skriftlig opgave, på det 2-årige HF er en opgave på 10-15 sider, som skrives i 1-2 fag efter elevens valg. Det ene fag skal være på minimum B-niveau. Eleven får syv dage til at udfærdige opgaven, og karakteren vægter med 1,5 i gennemsnittet. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SSO’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at håndtere opgaver på videregående uddannelser.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SSO’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke evner til at strukturere skriveprocessen. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i forløbet. Det kan vi hjælpe med.

Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale
Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Jeg kontaktede Studiecoachen, da jeg havde svært ved at komme i gang med min SRP. Jeg fik talt mine problemstillingerne igennem og kom godt i gang med at skrive. Undervejs fik jeg løbende feedback på min tekst, hvilket var rigtig rart, så jeg hele tiden vidste, at jeg var på rette vej.

Jeg fik også hjælp til at forstå noget samfundsfagsteori, som skulle med i opgaven. Sarah var god til at forklare teorien, så det var let at forstå. Hun hjalp mig også med at få styr på mine kildehenvisninger. Jeg kan varmt anbefale Studiecoachen.

MAJA, SRP-ELEV

Invester i en studiecoach i dag

Tag et kig på vores forskellige timepakker her …
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til din SRP-opgave i dag