Hjælp til SRP Studiecoachen

Få hjælp til din SRP, SOP og SSO af vores erfarne gymnasielærere

Har du svært ved at komme i gang med din opgave? Eller har du brug for faglig sparring, så du er sikker på, at du besvarer din problemformulering fyldestgørende? Eller ønsker du måske hjælp til at strukturere dit mundtlige oplæg og træne din eksamensfremlæggelse – Så få hjælp af Studiecoachens erfarne gymnasielærere. Vi hjælper dig med at få skrevet en så god opgave som muligt.

Få hjælp til din SRP, SOP og SSO af vores erfarne gymnasielærere

Har du svært ved at komme i gang med din opgave? Eller har du brug for faglig sparring, så du er sikker på, at du besvarer din problemformulering fyldestgørende? Eller ønsker du måske hjælp til at strukturere dit mundtlige oplæg og træne din eksamensfremlæggelse – Så få hjælp af Studiecoachens erfarne gymnasielærere. Vi hjælper dig med at få skrevet en så god opgave som muligt.

Hjaelp-til-SRP-Studiecoacen-forside

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den studiehjælp, du har brug for

Den skriftlige opgave:

I den skriftlige opgave tilbyder vi blandt andet hjælp til at:

 • udarbejde en god problemformulering og skabe overblik over, hvad der skal til for at besvare den fyldestgørende.
 • lave en tidsplan for opgaveskrivningen, så processen bliver overskuelig.
 • gennemgå de forskellige afsnit i opgaven trin for trin, så du får lavet en klar indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion.
  sikre, at din opgave er formidlet i et korrekt, sammenhængende og præcist sprog.
 • sikre, at dine formalia er korrekte: At du fx har korrekte og et passende antal kildehenvisninger, og at du har alle de nødvendige oplysninger med på din litteraturliste.
 • overkomme forhindringer i skriveprocessen så som skriveblokade og/eller manglende motivation og overblik.

Den mundtlige opgave:

I den mundtlige opgave tilbyder vi blandt andet hjælp til at:

 • sikre, at dit oplæg er fyldestgørende, og at alle relevante dele er med.
 • træne den mundtlige eksamen, så du er rustet til eksamenssituationen. Herunder at strukturere dit mundtlige oplæg og træne den mundtlige fremstilling.
 • Vi hverken skriver din opgave eller giver dig alle svarene – men vi hjælper og støtter dig igennem hele processen.
 • Vejledningen er både mundtlig og skriftlig, og den mundtlige del foregår på Skype eller over telefonen i disse tider, hvilket vi har meget gode erfaringer med.
Få hjælp til din opgave i dag

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den studiehjælp, du har brug for

Den skriftlige opgave:

I den skriftlige opgave tilbyder vi blandt andet hjælp til at:

 • udarbejde en god problemformulering og skabe overblik over, hvad der skal til for at besvare den fyldestgørende.
 • lave en tidsplan for opgaveskrivningen, så processen bliver overskuelig.
 • gennemgå de forskellige afsnit i opgaven trin for trin, så du får lavet en klar indledning, redegørelse, analyse, diskussion og konklusion.
  sikre, at din opgave er formidlet i et korrekt, sammenhængende og præcist sprog.
 • sikre, at dine formalia er korrekte: At du fx har korrekte og et passende antal kildehenvisninger, og at du har alle de nødvendige oplysninger med på din litteraturliste.
 • overkomme forhindringer i skriveprocessen så som skriveblokade og/eller manglende motivation og overblik.

Den mundtlige opgave:

I den mundtlige opgave tilbyder vi blandt andet hjælp til at:

 • sikre, at dit oplæg er fyldestgørende, og at alle relevante dele er med.
 • træne den mundtlige eksamen, så du er rustet til eksamenssituationen. Herunder at strukturere dit mundtlige oplæg og træne den mundtlige fremstilling.
 • Vi hverken skriver din opgave eller giver dig alle svarene – men vi hjælper og støtter dig igennem hele processen.
 • Vejledningen er både mundtlig og skriftlig, og den mundtlige del foregår på Skype eller over telefonen i disse tider, hvilket vi har meget gode erfaringer med.
Få hjælp til din opgave i dag

Hør om vores SRP-hjælp

Hør om vores SRP-hjælp

Jeg fik hjælp til min SRP, som jeg skrev i fagene samfundsfag og dansk. Det fungerede optimalt for mig at kombinere vejledning fra mine egne lærere med vejledning og gode råd fra en ekstern kvalificeret vejleder til de generelle og konkrete spørgsmål, jeg havde. Dette var vejledning ift. opbygning, struktur, indhold samt korrekturlæsning. Derfor kan jeg varmt anbefale denne SRP-hjælp, da jeg fik lige præcis den hjælp og vejledning, jeg ønskede.

FRIDA, SRP-ELEV

Alle vores undervisere er erfarne lektorer med solid censorerfaring

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi tilbyder hjælp til

→ Studieretningsprojektet (SRP) på STX

→ Studieområdeprojektet (SOP) på HTX og HHX

→ Større skriftlig opgave (SSO) på HF

→ Dansk-historieopgaven (DHO)

→ Studieretningsopgaven (SRO)

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Alle vores vejledere er erfarne lektorer med solid censorerfaring

Alle Studiecoachens undervisere har en relevant akademisk uddannelse samt solid undervisnings- og censorerfaring. Derfor kan vi med sikker hånd guide dig igennem både skriveprocessen og eksamensforberedelsen. Vejledningen er både mundtlig og skriftlig.

Vi tilbyder hjælp til

→ Studieretningsprojektet (SRP) på STX

→ Studieområdeprojektet (SOP) på HTX og HHX

→ Større skriftlig opgave (SSO) på HF

→ Dansk-historieopgaven (DHO)

→ Studieretningsopgaven (SRO)

Kontakt os for en uforpligtende samtale

FAQ OM SRP, SRO, DHO, SOP OG SSO

FAQ OM SRP, SRO, DHO, SOP OG SSO

Hvad er SRP?

Studieretningsprojektet, STX

SRP, også kendt som studieretningsprojektet, er den store, afsluttende opgave i gymnasiet, som skrives i 3.g. Opgaven skrives sædvanligvis i 2 fag – heraf minimum i ét studieretningsfag, men enkeltfaglige opgaver kan også tillades. Eleven vælger selv fag og emne samt kommer med et færdigt udkast til en problemformulering. Omfanget af opgaven er på 15-20 sider. Ydermere skal opgaven forsvares mundtligt. Karaktermæssigt tæller den dobbelt.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker til at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden. SRP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin. En disciplin, som er en forudsætning for at kunne klare sig godt på en videregående uddannelse.

DHO og SRO som optakt til SRP
Den akademiske disciplin trænes løbende gennem gymnasiet blandt andet gennem arbejdet med dansk-historie-opgaven (DHO) i 1.g, og gennem studieretningsopgaven (SRO) i 2.g.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SRP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Hvad er SOP?

Studieområdeprojektet, HHX & HTX

SOP, også kaldet studieområdeprojektet, er den store, afsluttende opgave, som skrives sidste år på HHX og HTX. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende kan tilegne sig og formidle viden inden for sit studieområde.

Opgaven skal være 15-20 sider lang og skal forsvares mundtligt. Opgaven skrives inden for 2-fag, hvoraf et er på A-niveau og et andet er knyttet til studieområdet.

Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SOP’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at lære mestre den akademiske disciplin samt at arbejde inden for sit studieområde.

Som træning til SOP, udarbejder eleven to opgaver i forbindelse med projektarbejde. Den ene er i dansk og idehistorie, og den anden er studieretningscaseopgaven hvor der også trænes behandling af empiri.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SOP’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke metodiske kompetencer. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i processen. Det kan vi hjælpe med.

Hvad er SSO?

Større Skriftlige Opgave, HF

SSO, også kaldet den større skriftlig opgave, på det 2-årige HF er en opgave på 10-15 sider, som skrives i 1-2 fag efter elevens valg. Det ene fag skal være på minimum B-niveau. Eleven får syv dage til at udfærdige opgaven, og karakteren vægter med 1,5 i gennemsnittet. Eleven skal i opgaven vise, at vedkommende behersker essentielle metodiske og studiemæssige teknikker for at tilegne sig og formidle både fagfaglig og tværfaglig viden inden for sit område. SSO’en er altså en akademisk opgavegenre, der har til formål at træne eleverne i at håndtere opgaver på videregående uddannelser.

En udfordrende akademisk opgave – vi kan hjælpe dig

Mange elever synes, at SSO’en er en svær opgave at skrive, da det kræver et stort fagligt overblik og stærke evner til at strukturere skriveprocessen. Samtidig er adgangen til vejledning begrænset, og vi oplever, at mange elever har brug for ekstra støtte undervejs i forløbet. Det kan vi hjælpe med.

Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale
Underviser og vejledere

Skriveblokade

Vi har mange undervisere med solid erfaring i at løsne op for skriveblokader, for desværre er det noget, mange studerende oplever undervejs i studiet.

Hvis du lider af en skriveblokade, hjælper vi dig i gang igen ved hjælp af samtaler og øvelser. De præcise teknikker, vi bruger, er tilpasset dig og dine behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Jeg kontaktede Studiecoachen, da jeg havde svært ved at komme i gang med min SRP. Jeg fik talt mine problemstillingerne igennem og kom godt i gang med at skrive. Undervejs fik jeg løbende feedback på min tekst, hvilket var rigtig rart, så jeg hele tiden vidste, at jeg var på rette vej.

Jeg fik også hjælp til at forstå noget samfundsfagsteori, som skulle med i opgaven. Sarah var god til at forklare teorien, så det var let at forstå. Hun hjalp mig også med at få styr på mine kildehenvisninger. Jeg kan varmt anbefale Studiecoachen.

MAJA, SRP-ELEV

Invester i en studiecoach i dag

Tag et kig på vores forskellige timepakker her …
Kontakt os, så finder vi en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til din SRP-opgave i dag