Forretningsbetingelser

1/ Timepakker:
En timepakke gælder i udgangspunktet ét fag og én underviser med mindre andet aftales med Studiecoachen før forløbet påbegyndes.

Binding: Ved køb af en timepakke er der binding på alle timer.

Gyldighedsperiode: Ved køb af en timepakke løber gyldighedsperioden frem til afleveringstidspunktet på opgaven/den pågældende eksamen. Udskydes opgavens afleveringsdeadline eller eksamensdato, kan gyldighedsperioden blive forlænget i op til 12 måneder.

Betaling: En timepakke betales som udgangspunkt samlet ved bestilling. Dog kan timepakkerne efter forudgående aftale med Studiecoachen betales i rater. Første rate betales ved bestilling. Efterfølgende rate betales senest, når halvdelen af den forudgående rates timer er opbrugt.

2/ SRP-pakker
En SRP-pakke er et vejledningsforløb, der er tiltænkt vejledning, undervisning og faglig støtte i forbindelse med SRP, SSO, SRO, DHO og lignende. Følgende vilkår gælder ved køb af en SRP-pakke:

Binding: Ved køb af en SRP-pakke er der binding på alle timer.

Gyldighedsperiode: Gyldighedsperioden for de timepakker, der indeholder hjælp til både den mundtlige eksamen og den skriftlige opgave udløber d. 30. juni i købsåret. Gyldighedsperioden for de timepakker, der indeholder hjælp til den skriftlige opgave, udløber d. 30. maj i købsåret.

Betaling: SRP-pakken betales samlet ved bestilling.

3/ Eksamenstræning
Eksamenstræning er en vejledning og undervisning, der retter sig mod én bestemt eksamen.
Til hvert forløb er knyttet én underviser.

Følgende vilkår gælder for eksamenstræningsforløbet:
Binding: Der er binding på alle timer ved køb af et eksamenstræningsforløb.

Gyldighedsperiode: Eksamenstræningsforløbet er gyldigt indtil den pågældende eksamen er afholdt. Dog gælder pakken maksimum i 12 måneder fra købsdatoen.

Betaling: Eksamenstræningsforløbet betales samlet ved bestilling.

4/ Underviseren/vejlederens faglige kvalifikationer
Alle vores undervisere/vejledere har en relevant akademisk uddannelse samt undervisningserfaring.

5/ Priser
Alle priser er dagspriser og er angivet ekskl. moms. Jf. momsloven er privatundervisning momsfritaget. Priserne på vores vejledning og undervisning fremgår altid af vores hjemmeside: studiecoachen.dk

6/ Aflysningspolitik
Hvis du bliver syg eller af anden årsag bliver forhindret i at overholde en aftalt vejledningstid, dette hvad enten den aftalte vejledning er skriftlig eller mundtlig, skal dette meddeles til underviseren hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalt vejleding. Overholdes denne tidsfrist ikke, betales for en times vejledning.

Hvis underviseren bliver syg, meddeles dette eleven hurtigst muligt, og underviser og elev aftaler derefter en ny vejledningstid.

7/ Reklamationsret
Skulle du mod vores forventning være utilfreds med din vejleder, skal du henvende dig til Studiecoachen hurtigst muligt efter endt undervisningsgang og senest inden næste undervisningstime. Studiecoachen forbeholder sig ret til at rette op på manglen ved at finde en ny vejleder frem for at tilbagebetale købesummen. Reklamationer skal meddeles Studiecoachen på telefon: 93 88 35 37 eller på mail: mail@studiecoachen.dk. Du er kun berettiget til at få kompensation eller pengene retur, hvis ovenstående overholdes.

8/ Fortrydelsesret
Du har ifølge lovgivningen om distanceaftaler ret til at fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage. Fortrydelsesperioden beregnes fra den dato, hvor ordren er bekræftet. Undervisning, der allerede er afholdt, kan ikke fortrydes.

8.1. Fortrydelse af køb
Ønsker du alligevel ikke at starte eller fortsætte vejledningsforløbet, skal du kontakte Studiecoachen på telefon: 93 88 35 37 eller på mail: mail@studiecoachen.dk hurtigst muligt inden for fortrydelsesfristen på 14 dage. Det er ikke gyldigt blot at give vejlederen besked. Timer, der på det pågældende tidspunkt allerede er afholdt, bliver faktureret til den timepris, der er gældende for den timepakke, der passer til det antal timer, der er brugt. Vi fakturerer kun i hele timer. Resttid på under en time på afbrudte forløb udbetales dermed ikke.

9/ Ophævelse af aftale
Studiecoachen forbeholder sig retten til at ophæve enhver aftale. En sådan ophævelse skal ske enten skriftligt pr. mail eller pr. telefon. I et sådant tilfælde vil Studiecoachen tilbagebetale ethvert forudbetalt beløb.

10/ Behandling af personlige informationer
Studiecoachen forpligter sig til ikke at dele personlig information uden forudgående tilladelse fra den/de respektive. Ved at rette henvendelse til Studiecoachen via e-mail: info@studiecoachen.dk eller telefon: +45 93 88 35 37 er det til hver en tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger Studiecoachen har registreret. I henhold til bogføringsbekendtgørelsen kan Skat indhente oplysninger i op til 5 år efter afsluttet forløb.

11/ Erstatning og ansvarsfraskrivelse
Studiecoachens erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kunden betalte,

medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

11/ Cookiepolitik

11.1 Brug
Studiecoachen bruger cookies til at huske tekniske indstillinger for din/jeres brug af siden og indeholder ikke personlige oplysninger. Websitet anvender desuden cookies fra tredjeparten Google Analytics, der har adgang til de pågældende cookies. Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11.2 Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

11.3 Blokering og håndtering af cookies
Læs om håndtering af cookies via dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

12/ Copyright

Studiecoachen er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på www.studiecoachen.dk og andre hjemmesider ejet af Studiecoachen, samt af den kommunikation som sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. Studiecoachen-loget må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Studiecoachen. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra Studiecoachen må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Studiecoachen. Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Betingelserne er gældende fra d. 15. februar 2020.

Du ønskes en god fornøjelse med dit forløb hos Studiecoachen, og vi ser frem til at hjælpe dig godt igennem dit studie.